میم مثل معلم
معلم یک عمر اثر می گذارد او هرگز نمی داند نفوذش کجا متوقف می گردد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


در این وبلاگ در مورد معلمی ، روش های یاددهی- یادگیری، خلاقیت، امتحانات می نویسم
در این وبلاگ در مورد برنامه تعالی مدیریت مدرسه وجشنواره نوجوان خوارزمی به صورت ویژه می نویسم

مدیر وبلاگ :#محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان
مطالب اخیر
نظرسنجی
آیا از عملکرد سال 96 راضی هستید؟

ماموستا حقیقی- حافظ

سینه مالا مال درد است ، ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی  بجان آمد  خدا  را همدمی

 

پرپره سینه م له ژان ئه ی داخه که م بو مه لحه می

دل له ته نیایی وه گیان  هاتووه خودا یه  هاوده می

 

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

ساقیا  جامی به من ده تا بیاسایم دمی

 

چاوی چاکه ی کی له سووری چه رخی زووتیپه رهه یه

وه م حسینه  و  پیاله ییکم مه ی ده یه ساتی ! ژه می

 

خیز تا خاطر به بدان ترک سمرقندی دهیم

کز  نسیمش  بوی  جوی  مولیان  آیدهمی

 

هه سته تاکو و دل به وی تورکی سه مه رقه ندی بده ین

واله  سروه ی  بو نی  جوگه ی  موولیانی  دی  ده  می

 

زیرکی را گفتم این  احوال بین خندید و گفت

صعب روزی بوالعجب کاری ، پریشان عالمی

 

حالی دنیا یه م  له  پیتولیکی  پرسی  پیکه نی

پپی گوتم بروانه ئاخ و داخ و ده ردی عاله می

 

سوختم در چاه صبر از بهران  شمع  چگل

شاه ترکان فارغ است از حال ما ، کو رستمی

بو شه می شوخی چه گول سووتام له نیو چالی سه بر

روحی پیم دانا یه شای تورکان له کوی یه روسته می

 

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل با درد تو خواهد مرهمی

 

را حه تی و خویشی له ریگه ی عیشق بازی دا به لان

دل  به لا  بیشی  به  زامت  گه ر  بخوازمی  مه لحه می

 

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی

 

میری نازنازی له کو و چه ی زیره کان ریگه ی نیه

پپی ده وی ریبواری  دنیا دیو  ،  نه خاو بی خه می

 

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست

عالمی دیگر بباید  ساخت وز نو آدمی

 

ئاده می  له و  عاله می   خاکی   په یانابی  ده بی

عاله میکی دی دروست بکریت و له نوی ئاده می

 

گریه ی حافظ چه سنجد   پیش استغنای عشق

کاندرین  دریا  نماید  هفت  دریا  شبنمی

 

نایه نی گریانی حافز هیچ  له لای  به  حری ئه وین

چونکه حه و ده ریا له لای ئه و نانوینی شه و نه می

 

نوع مطلب : مشاهیر کرد، شعر وادبیات کردی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

سینه مالا مال درد است ، ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی  بجان آمد  خدا  را همدمی

 

پرپره سینه م له ژان ئه ی داخه که م بو مه لحه می

دل له ته نیایی وه گیان  هاتووه خودا یه  هاوده می

 

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

ساقیا  جامی به من ده تا بیاسایم دمی

 

چاوی چاکه ی کی له سووری چه رخی زووتیپه رهه یه

وه م حسینه  و  پیاله ییکم مه ی ده یه ساتی ! ژه می

 

خیز تا خاطر به بدان ترک سمرقندی دهیم

کز  نسیمش  بوی  جوی  مولیان  آیدهمی

 

هه سته تاکو و دل به وی تورکی سه مه رقه ندی بده ین

واله  سروه ی  بو نی  جوگه ی  موولیانی  دی  ده  می

 

زیرکی را گفتم این  احوال بین خندید و گفت

صعب روزی بوالعجب کاری ، پریشان عالمی

 

حالی دنیا یه م  له  پیتولیکی  پرسی  پیکه نی

پپی گوتم بروانه ئاخ و داخ و ده ردی عاله می

 

سوختم در چاه صبر از بهران  شمع  چگل

شاه ترکان فارغ است از حال ما ، کو رستمی

بو شه می شوخی چه گول سووتام له نیو چالی سه بر

روحی پیم دانا یه شای تورکان له کوی یه روسته می

 

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل با درد تو خواهد مرهمی

 

را حه تی و خویشی له ریگه ی عیشق بازی دا به لان

دل  به لا  بیشی  به  زامت  گه ر  بخوازمی  مه لحه می

 

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی

 

میری نازنازی له کو و چه ی زیره کان ریگه ی نیه

پپی ده وی ریبواری  دنیا دیو  ،  نه خاو بی خه می

 

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست

عالمی دیگر بباید  ساخت وز نو آدمی

 

ئاده می  له و  عاله می   خاکی   په یانابی  ده بی

عاله میکی دی دروست بکریت و له نوی ئاده می

 

گریه ی حافظ چه سنجد   پیش استغنای عشق

کاندرین  دریا  نماید  هفت  دریا  شبنمی

 

نایه نی گریانی حافز هیچ  له لای  به  حری ئه وین

چونکه حه و ده ریا له لای ئه و نانوینی شه و نه می


ماموستا حقیقی

نوع مطلب : مشاهیر کرد، معلم و شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

    

             

 

شیخ عبد الوهاب مردوخی

 

شیخ عبد الوهاب فرزند شیخ جمال الدین دوم، مردی پرهیزکار، متقی و قانع از خاندان مردوخی است

 که در سال 1244ه قتولد یافته وبه سال 1316در گذشته است .

شیخ عبد الوهاب در علم و عمل بهره ور بوده و تالیفاتی هم از او به جای مانده است

 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistanادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

ملا لطف الله شیخ الاسلام سنندجی

 

ملا لطف الله شیخ الاسلام بن ملا فتح الله قاضی بن محمد ابراهیم بن ملا حسین قاضی، معروف ترین ومقدر ترین فرد خاندان موالی و قضات سنندج است .

که گذشته از مقام علمی و قضایی ،وجهه ی اجتماعی وسیاسی ودینی وی طوری بوده است که حکام و امرای وقت کردستان تحت الشعاع نفوذ او قرار گرفته اند.

عظمت وسطوت این رادمرد روحانی چنان بوده که شاه قاجار عزل ونصب حکام محلی را نیز در اختیار او گذاشته است.

ملا لطف الله ثروت ومکنت زیادی داشته و در بذل وبخشش ، حاتم زمان خود بوده است .

...چند تفر معمار واستاد کار اصفهانی را همراه خود به سنندج آورده وعمارتی به سبک ساختمان های معمول آن روزگار برای او بنا کرده اند . این عمارت هم کنون باقی است ودر اختیار سازمان میراث فرهنگی استان کردستان است ....

در آن روزگار دو کتابخانه معتبر در سنندج وجود داشته : کتابخانه ی ولات اردلان وکتتبخانه ملا لطف الله شیخ اسلام که متاسفانه هر دو دستخوش نهب وغارت ونابودی قرار گرفته اند...  

 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistanادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

ادیب سنندجی

میرزا اسمعیل صدرالکتاب مشهور به (آغه)

ومتخلص به ادیب ، فرزند الله وردی سلطان بن میرزا اسماعیل داروغه ، از خانواده وزیریان سنندج 

واز خطاطان وخوش نویسان نسخ ونستعلیق و مردی ادیب وشاعر و نویسنده بوده وبه سال 1310تا1315ه.ق روی در نقاب خاک کشیده است .....

 

رباعی از ادیب :

افسوس که مدح اشقیا کردم بس

با اهل ریا ، روی وریا کردم بس

از روی وریا چو تافتم روی کنون

روبر در رب کبریا کردم بس

 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistanادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397


 

              شیخ حسن سازانی  متخلص به بلبل

 

شیخ حسن سازانی  متخلص به (بلبل) شاعر فاضلی بوده است 

معاصر مولوی ملا عبدالرحیم معدومی بوده است .

 

او به یکی از دختران مولوی دلبستگی پیداه کرده و در صدد بوده است خواستگاری کند ؛ 

اما حجب وحیا به وی راه نداده  که موضوع را با مولوی در میان بگذارد ؛

 تا این که خواستگار  دیگری پیدا شده و مولوی دخترش را به عقد او در آورده است .

بلبل چون از قضیه اطلاع می یابد، بسیار متاثر می شود وقطعه شعری مملو

 از گله و ناسزا و نفرین می سراید و برای مولوی می فرستد که این ابیات از آن است :

 

نیشانه ی نا و ک نیگای  نازاران

یانی  سه رده دفته ر سیای خه مباران

 

وه غه له ط مه شهور حال زان  ده ران

په ی ویت  وه رپا که ر هه نا سه ی سه ردان.....

و مولوی معدومی نیز با شعر جواب او را داده است .....

 

 

 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistanادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

 

کمال الدین عبد القادر #اربلی

کمال الدین عبد القادر فرزند محی الدین صدیقی اربلی قادری از فضلا و دانشمندان شهر اربل و از تلامذه شیخ عبدالرحمن

 طالباتی کرکوکی بوده ودر سنه ی 1315ه .ق در یکی از شهر های ترکیه به نام اورفه وفات یافته است .

از آثار او :

1-حجه الذاکرین

2-تفریج الخاطر

3-الطریق الرحمانیه

4-مرات الشهود فی بیان وحده الوجود

5-حدیقه الازهار فی الحکم والاسرار

6-شرح المعات فخرالدین عراقی

 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistanادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

        حاج ملا امین مفتی سلیمانیه ای

 

حاج ملا امین فرزند ملا احمد پاوه مار دیلیژه ای ، انسانی با فضل و فراست وآشنا به رموز سیاست ،

 بعد از وفات پدرش در سال 1288ه ق در جای وی به تدریس نشسته و در تاریخ 1308مقام افتا 

را نیز احراز کرده واز طرف دولت عثمانی به علت حسن مشی و مردم داری علاوه بر دریافت مدال مجیدی ،

 مورد تقدیر قرار گرفته ودر سنه 1315ه ق درگذشته واز او تالیفاتی باقی مانده است .ادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

   شیخ محمود شوریجه برزنجی

شیخ محمود بن شیخ عبد العزیز بن شیخ محی الدین بن شیخ حسن (گله زرده) در آبادی (ونه له که )

 از ناحیه ی قره حسن تابع شهر کرکوک ، تولد یافته وپس از رسیدن به حد رشد ، 

تحصیلات خود را نزد ملا محمد قره که یی و دیگران به انجام رسانیده است ....

تالیفات او:

1-الاشرفیه فی انساب السادات البرزنجیه

2-تحفه الاحباب در وعظ

3-تفسیر چند جز از قرآن مجید

4-عقاید اسلامی

5-کتابی به فارسی در باره رجال طریقه قادریهادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 شهریور 1397

کد مطلب: 1397/05/2

 

یادداشت شماره  53   

 

 

برگی زرین از کتاب تاریخ مشاهیر کرد اثر زنده یاد بابا مردوخ روحانی(شیوا)

به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی

قرن چهاردهم هجری قمری

                

                   خانم جهان آرا

 

جهان آرا بانویی با فضل و برخوردار از حسن وجمال ، دختر مرحوم ملا نشات پاوه ای است .....

 

نمونه ای از اشعار این بانو که به شوهر نخستین اش شرف الملک نوشته است :

قیبله م ده ماخم ، قیبله م ده ماخم

نه مه نده ن ، نیه ن به رزی ده ماخم

 

دور جه تو  په رده ی ده رون داخ داخم

زه نجیر ته قدیر که ردن یا ساخم

 

که م که م که رده ن که م سومای چراخم

په ژمورده ن غونچه ی گولاله ی باخم .....

 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistan

نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 6 شهریور 1397

کد مطلب:  1397/04/30

 

 

یادداشت شماره  ۵۲

 

 

برگی زرین از کتاب تاریخ مشاهیر کرد اثر زنده یاد بابا مردوخ روحانی(شیوا)

به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی

قرن چهاردهم هجری قمری

                

 


 

      شیخ حسن قره داغی

 

 

شیخ حسن فرزند شیخ عبدالله بن شیخ عثمان بن شیخ عبد اللطیف کبیر مردوخی قره داغی

  در خانواده ی با  علم ودانش  تربیت یافت ودر همه ی علوم متداول قدیمه به حد کمال رسید

 و سرانجام  به بغداد رفت و پس از مدتی استفاده از محضر درس ملا محمد فیض زهاوی

 به اخذ اجازه نایل آمد و پس از آن به قره داغ مراجعت کرد و تعلیم  و تدریس مشغول شد .

بعدا به شهر کفری رفت درآنجا تدریس می نمود.

 

 


منبع :     علما ونا فی خدمه العلم والدین    ؛ص ۱۶۵

 


 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistan

نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 6 شهریور 1397

کد مطلب:  1397/04/30

 

یادداشت شماره  51

 غمناک دوم

دو تن از شعرای کرد به نام غمناک معروف اند : غمناک بزرگ (زبونی) نیز تخلص می کرد و درباره ی او

سخن گفته ایم و دیگر ی غمناک دوم که ذر اینجا از او بحث خواهیم کرد.

 

غمناک دوم از اهالی ده قه یتول از عشیره ی کرد زنگنه در اطراف کرکوک عراق است . 

که به سال ۱۳۱۴ه.ق پس از ۷۵ سال زندگی درگذشته است ادامه مطلب


نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 6 شهریور 1397

کد مطلب: 1397/04/31

 

یادداشت شماره  50 

 

#قطر#دوحه

 

برگی زرین از کتاب تاریخ مشاهیر کرد اثر زنده یاد بابا مردوخ روحانی(شیوا)

به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی

قرن چهاردهم هجری قمری

                

 

               حاجی قادر کویی

 

حاجی قادر فرزند ملا احمد از ایل زنگنه ی عراق ، در یکی از دهات اطراف  کوی به نام (گوره قه ره ج) به سال 1237 ه.ق متولد شده ودر اوان طفولیت ، پدرش درگذشته ومادرش به علت تنگدستی و سختی معیشت ، او را با خود به کوی برده تا در آنجا وسیله ی زندگی خود وکودکش را فراهم کند.

حاجی قادر در کوی به مکتب می رود وپس از تحصیل مقدمات ، در یکی از مساجد آنجا وارد جرگه ی طلاب دینی می شود.

بعد ها برای ادامه تحصیل به خوشناو می شتابد واز آنجا هم در طول سالیانی ، روستا ها وشهر های زیادی را از قبیل : اربل ، سلیمانیه ، سردشت ، سابلاخ مکری واشنویه را با قدن سعی ومجاهدت در می نوردد ودر مدارس هر یک از این نقاط به فراگیری علم وادب می پردازد؛تا این که موفق به اخذ پایان نامه ی تحصیلی می شود وبه کوی برمی گردد....

حاجی پس از آشنایی با خاندان بد خانیان معلم فرزندان امیر بدرخان در استانبول می شود.

 

حاجی قادر احساساتی آتشین وعشقی سرشار نسبت به آب وخاک ، ملت وملیت خود داشته وپس از ارتباط با بدرخانیان ، روز به روز این احساسات در نهاد او بیشتر قوت گرفته است .....

 

حاجی قادر سرانجام در سن 77سالگی به سال 1312یا1314ه.ق در استانبول جعان فانی را وداع می گوید . او تا آخر عمر ازدواج نکرد بود.

هرچند تخلص او حاجی است اما او به حج نرفته است .علت اشتهار شاید تولد او در- ماه ذی الحجه است -که ماه حج است باشد.

 

نمونه شعر او :

 

ئه گه ر کوردیک قسه ی بابی نه زانی

مو حه قه ق دایکی حیزه  و بابی زانی

 

وه ره با بوت  بکه م باسی نهانی

ته فه ننون  خوشه گه رچاکی بزانی

 

(صلاح الدین ) و (نورالدین ) ی کوردی

عه زیزانی جزیره و موش و وانی

 

(مهلهل) ،(اردشیر)و(دیسم) ی شیر

(قباد) و (بازومیر )یاردلانی

 

ئه مانه پاکیان کوردن ونهایه ت

له بر بی ده فته ری ون بون وفانی

 

کتیب و ده فته ر وتاریخ وکا غه ز

به کوردی گه ر بنوسرایی زمانی

 

مه لا و  و پیرو و شیخ وپادشامان

هه تا مه حشه ر ده ما ناو نیشانی

 

 

       .....ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistan

نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 6 شهریور 1397

کد مطلب: 1397/04/31

 

یادداشت شماره  49 

 

#قطر#دوحه

 

برگی زرین از کتاب تاریخ مشاهیر کرد اثر زنده یاد بابا مردوخ روحانی(شیوا)

به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی

قرن چهاردهم هجری قمری

            

        شیخ عبد المومن سوم مردوخی

 

 

شیخ عبد المومن سوم مردوخی فرزند شیخ جمال الدین مردوخی به سال 1241ه .ق در سنندج تولد یافته ودر همین شهر وفات یافته است.

شیخ عبد المومن مردی دانشمند وخطیبی سخندان وبلیغ بوده ودر علوم ریاضی تبحردتامی داشته ومدت 52 سال امامت وخطابت جمعه سنندج بررعهده او بوده است .

کتابی ازاو آثار باقی است به نام رد النصاری

 

ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistan

نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 6 شهریور 1397

کد مطلب: 1397/04/31

 

یادداشت شماره   48  

 

#قطر#دوحه

 

برگی زرین از کتاب تاریخ مشاهیر کرد اثر زنده یاد بابا مردوخ روحانی(شیوا)

به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی

قرن چهاردهم هجری قمری

                

 

                  جنونی

 

میرزا حسن ، متخلص به جنونی ، از قبیله ی دلو از شاخه های ایل زنگنه است . که در روزگار محمد پاشای جاف می زیسته است. ود اشعار خود از او بسیار یاد کرده است وبه سال 1314ه. ق در گذشته است.

شعر او :

 

دله، هوشت بو ، دله هوشت بو

دنیا مه ویه رو ، دله  هوشت بو

 

غافل مه نیشو ، هوش وگوشت بو

به لکه م خواه ون خه طا پوشت بو

 

هه تا  مه تاوی   بلاله په ی ویت

به لکه م  خواه ون   ره حم که رو لیت.....

 

 

....ادامه ومطالب تکمیلی را در کتاب تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم مطالعه فرمایید.

@fayighkurdistan

نوع مطلب : مشاهیر کرد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 6 شهریور 1397


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic