میم مثل معلم
معلم یک عمر اثر می گذارد او هرگز نمی داند نفوذش کجا متوقف می گردد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


در این وبلاگ در مورد معلمی ، روش های یاددهی- یادگیری، خلاقیت، امتحانات می نویسم
در این وبلاگ در مورد برنامه تعالی مدیریت مدرسه وجشنواره نوجوان خوارزمی به صورت ویژه می نویسم

مدیر وبلاگ :#محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان
مطالب اخیر
نظرسنجی
آیا از عملکرد سال 96 راضی هستید؟


ما اولیای دانش ­آموزان دبیرستان  اما محمد غزالی در مسئولیت خطیر خود برای فرزندانمان درپیشگاه قرآن مجید قسم یاد می کنم که:

- در راستای پرورش همه جانبه فرزندم گام بردام.....ادامه مطلب


نوع مطلب : دبیرستان امام محمد غزالی سنندج، میثاق نامه، تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها : میثاق نامه اولیا،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 4 دی 1397
میثاق نامه دانش آموزان

.....

- با توجه به درس و انجام تکالیف در جهت کیفیت بخشی به سطح علمی مدرسه گام برمی دارم.

-از آن جا که مدرسه خانه ی دوم ماست ، در حفظ اموال و امکانات مدرسه کوشا باشم.ادامه مطلب


نوع مطلب : دبیرستان امام محمد غزالی سنندج، میثاق نامه، تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها : میثاق نامه دانش آموزی،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 4 دی 1397
نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 10 شهریور 1397
نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396
 تعالی مدیریت جملات مدیریتی  ناحیه یک سنندج 1394نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 6 شهریور 1395
 PP.Tتعالی مدیریت  ( تفکر استراتژیک) ویژه دوره ضمن خدمت ناحیه یک سنندج سال 94
نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 6 شهریور 1395
هوش های چندگانه در کلاس درس


پاور پوینت
نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 5 تیر 1395
خلاصه کتاب هنر کشف آبنده
پاورپوینت
نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 5 تیر 1395
پا ورپوینت
خود ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه
نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 5 تیر 1395

پاورپوینت


توانمند سازی نیروی انسانی
تعالی مدیریت مدرسه
نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 5 تیر 1395

به : مدیریت آموزش وپرورش شهرستان/ منطقه(بجز نواحی 1و2وکلاترزان و موچش)

موضوع:  ارزیابی از116 مدرسه مجری تعالی مدیریت مدرسه                 

  سلامٌ علیكم

     احتراماً پیروبخشنامه شماره4410/6391/5800مورخ6/02/95 این اداره کل مبنی برارزیابی پایانی مدارس مجری تعالی مدیریت،ضمن تشکرازتیم ارزیاب شهرستان که ارزیابی مدارس مجری درسال 95-94را تقبل فرمودند، به جهت بررسی میزان اثربخشی وکارایی برنامه بنابه پیشنهاد معاونت آموزش متوسطه استان116مدرسه مجری برنامهکه برای دومین سال متوالی این برنامه را اجرامی نمایندتوسط تیم ارزیاب استان ارزیابی می شوند، لذا به منظورانجام ارزیابی مطلوب موارد ذیل یادآوری می گردد:

1-   ترکیب تیم ارزیاب به صورت تخصصی یک نفر ارزیاب از استان و دو نفر ارزیاب آموزش دیده ومجرب ازشهرستان/ منطقه می باشد .

2-  هرارزیاب به صورت حرفه ای ومستقل چک لیست خودرا تکمیل می نمایدو درنهایت هرسه فرم جمع بندی می گردد.

3- فرم های ارزیابی(نسخه کاغذی) بدون قلم خوردگی یک روز بعد از ارزیابی تحویل دبیرخانه استان گردد.

4- انتظارمی رود تیم ارزیاب برای ارزیابی حداقل4ساعت وقت برای هرآموزشگاه تخصیص دهند.

5- تیم ارزیاب کلیه شاخص های موردنظر(179 شاخص)رابادقت موردارزیابی قراردهند،درضمن مدیران محترم دوره اول ودوم متوسطه قبل ازحضورتیم ارزیاب نسبت به تحلیل نتایج امتحانات خردادماه 95ومقایسه آن باسه سال گذشته اقدام نمایند.

6-با توجّه به این که تیم ارزیاب دانشگاه فرهنگیان مجدداً مدارسی راکه رتبه کسب می نمایند ارزیابی می نمایند شایسته است ، تیم ارزیاب به صورت حرفه ای و با دقت بیشترنسبت به ارزیابی مدارس اقدام فرمایند.

7- کارشناسان محترم شهرستان مناطق دقت بفرمایند دونفر ارزیاب شهرستان باید همان افرادی باشند که در مرحله اوّل از مدارس ارزیابی نموده اند.

8- روزوتاریخ ارزیابی به شرح فایل اکسل پیوست می باشدنوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 30 خرداد 1395

  

 موضوع : ارزیابی مرحله دوم برنامه تعالی مدیریت مدرسه              

     احتراماً پیروبخشنامه شماره ی4410/69418/5800 مورخ1/11/95 ودراجرای مفادشیوه نامه برنامه تعالی مدیریت مدرسه، باتوجّه به توسعه این برنامه در278 مدرسه استان )درکل 24.35 درصد دانش آموزان استان)در 9 نوع مدرسه :( استعدادهای درخشان،نمونه دولتی،شبانه روزی، هیات امنایی، شاهد، استثنایی،عادی،غیردولتی، مختلط) شایسته است وفق برنامه پیوستی  تیم ارزیاب شهرستان/ مناطق درقالب گروه های3 نفره دومین  مرحله ارزیابی ازمدارس مجری برنامه تعالی مدیریت انجام پذیرد .

لذابه منظورارزیابی جامع ازمدارس وادارات شهرستان/ منطقه نکات زیر یاد آوری می گردد:

1- برای ارزیابی مرحله دوم شایسته است دبیرخانه شهرستان/ مناطق زیرنظرشورای برنامه ریزی شهرستان نسبت به تدوین برنامه بازدید ازمورخ 10/2/95 لغایت20/2/95 اقدام فرمایند.

2- درترکیب تیم ارزیاب شهرستان ازظرفیّت کلیه دوایرداخلی شهرستان استفاده شود، ازجمله کارشناسان محترم :(ارزیابی عملکرد،شاهد،استثنایی،سنجش، خدمات، امور اداری،آموزش نیروی انسانی،نهضت سواد آموزی، ...)

3- ارزیابی  مدارس داوطلب توسط استان ازمورخ 20 الی 26  اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

4- ارزیابان هرمدرسه وفق لیست پیوستی مرحله اول ازمدارس ارزیابی نمایند (به جای نماینده استان نیزیک نفراز شهرستان/ منطقه به ترکیب( دونفره ) هر گروه اضافه شود)

5- کلیه فعالیّت هادرسطح مدارس براساس11محوربرنامه تعالی به روش:( مصاحبه،مشاهده،پرسشنامه،....) انجام می گیرد.

6- باتوجّه به این که تعدادمحدودی ازشاخص هابعدازامتحانات خردادماه مشخص می شود نتایج ارزیابی تامورخ 20/3/95 درقالب فایل اکسل پیوست به استان ارسال گردد.

  7- ادارات محترم شهرستان/منطقه نسبت به آموزش تیم ارزیاب در قالب کارگاههای آموزشی یک روز اقدام فرمایند.

     8- استان فقط 75 مدرسه داوطلب را در اردیبهشت ماه 1395 ارزیابی خواهد نمود سایر مدارس باید توسط تیم ارزیاب شهرستان/منطقه ارزیابی شوند.

یکی ازهدف های این برنامه زمینه سازی برای دست یابی به استاندارهای آموزشی ومدیریتی درمدارس می باشدومدارس براساس مدل تعالی درمقایسه بامیزان پیشرفت خودشان ازآغاز سال تحصیلی منجربه کسب نتایج (متعالی،ممتاز،موفق،پویا ویاکمترازحد انتظار)می گردند. برای رسیدن به سطح مدارس موفق،ممتاز،متعالی دسترسی به بسیاری ازشاخص ها واستانداردهای لازم درطول چندسال بصورت فرایندی ممکن خواهدشد، بنابراین دبیرخانه استانی انتظاردارد تیم ارزیاب شهرستان/ مناطق با نهایت دقت وبا ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آموزشی هرآموزشگاه درسال آینده نسبت به بررسی شاخص ها اقدام فرمایدوبرای مدارسی که در آغاز راه می باشند کسب رتبه بالاترازحد انتظار یعنی پویا ونهایتاً موفّق حداکثر انتظاردبیرخانه استانی می باشد.نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 30 خرداد 1395
          
چهارشنبه 12 خرداد 1395
قابل توجه معاونین ،روسای ادارات،كارشناس مسئولان،كارشناسان ادارات كل،مناطق ونواحی تابعه آموزش وپرورش وهمچنین م تاریخ اطلاعیه :  04/02/95
فعالیت سایت جدید تعالی مدیریت مدرسه به آدرس taali.medu.ir


متن اطلاعیه: ضمن تبریك به مناسبت میلاد با سعادت مولی الموحدین امام علی (ع) به اطلاع كاربران محترم می رساند سایت تعالی مدیریت مدرسه به آدرسtaali.medu.ir جهت بهره برداری راه اندازی شد.
نوع مطلب : معلم وسایت ها ووبلاگها، تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها : فعالیت سایت جدید تعالی مدیریت مدرسه به آدرس taali.medu.ir،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 11 اردیبهشت 1395

با احترام ،  به پیوست نامه شماره 11462مورخ 29/01/95 دبیرخانه کشوری تعالی مدیریت مدرسه مبنی بر واگذاری مسئولیت ارزیابی  مجدد از عملکرد مدارس مجری برنامه تعالی  مدیریت حائز رتبه های ممتاز ومتعالی به پردیس فرهنگیان جهت استحضار ایفاد می گردد.            

نوع مطلب : تعالی مدیریت مدرسه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 11 اردیبهشت 1395


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic