به سال 1306 با همت و کوشش عبدالحمیدخان معرفت به نمایندگی از سوی معارف کردستان دبستان اسدی افتتاح شد و شیخ توفیق سدری به عنوان مدیرآموزشگاه و یحیی سپهر آرا به عنوان اولین آموزگار در این دبستان به خدمت مشغول می شود. با افتتاح این مدرسه آموزش و پرورش رسمی در منطقه دهگلان آغاز می شود. دبستان اسدی اکنون در دهگلان با نام دبستان شریعتی دایر می باشد.

اولین مدرسه بلبان آباد: در سال 1332 با همت عبدالقاسم صادق وزیری به نام سراج تاسیس می شود و اولین آموزگار آن سید عبدالله سجادی دارای تقریبا 50 دانش آموز بوده است.

اولین مدرسه قروچای: دبستان صلاح الدین ایوبی. اولین مدرسه در این روستا بوده است.

ارتقا دهگلان به سطح نمایندگی: بنابر این آموزش و پرورش رسمی در سال 1306 با افتتاح دبستان اسدی آغاز می شود و در سال 1350 اولین نمایندگی در حوزه اداره قروه با مسئولیت اقبال محمدپور تاسیس می گردد. که 22 آموزشگاه، 1045 دانش آموز و 35 آموزگار (17 نفر زن و 18 نفر مرد) داشته است.

 

ارتقا از سطح نمایندگی به اداره :

 

 دهگلان از سال 1350 به بعد بصورت نمایندگی ادامه فعالیت داشته تا اینکه بعد از 12 سال یعنی در سال 1362 طی بخش نامه ای از طرف سازمان آموزش و پرورش استان کردستان خود به سطح اداره ارتقا یافت. در حالی که دارای 4 حوزه فعالیت یا نمایندگی بود.

1-     نمایندگی بلبان آباد (ئیلاق جنوبی) در سال 1363

2-     نمایندگی بله دستی (ئیلاق شمالی) در سال 1363

3-     نمایندگی قروچای در سال 1363

4-     نمایندگی بگه جان (حوزه مرکزی) در سال 1363