به نام خدا
آموزش در ژاپن

((هیچ دانش آموزی در ژاپن مردود نمی شود یا پایه ای را تكرار نمی كند 
هیچ دانش آموزی از شركت در فعالیت ها منع نمی شود و هیچ دانش آموزی به سبب نمره های امتحانی خود از ادامه تحصیل كنار گذاشته نمی شود
99 درصد كودكان ژاپنی در مدرسه تضادی را كه در زندگی اجتماعی وجود دارد می آموزند
نظام مالیاتی ژاپن به گوهای تنظیم شده است كه هزینه ی آموزش كودكان ژاپنی در تمام شهرها و روستا ها ی این كشور یكسان باشد
در ژاپن كلاسها به گروهای كوچكی تقسیم شده و دانش آموزان هر گروه موظف اند برای انجام تكالیف مشخص باهمدیگر همكاری كنند))


دكتر جیل بنجامین انسان شناس امریكایی


نگاهی به نظام آموزش و پرورش درژاپن 
فیروزه سودایی پیك سنجش 19 بهمن 1383 –سال نهم شماره 45و 44
نظام آموزش پرورش درژاپن
(گفته می شود كه یك ژاپنی فارغ التحصیل دبیر ستان ازآموزشی همسطح با آمریكا یی كالج دیده یا حتی دانشجو یان سالهای اول دانشگاه برخوردار است این بیانگراهمیت است كه نظام آموزش و پرورش ژاپن برای آموزش بحث پرورش نیز مطرح است به عبارت دیگر آموزش و پرورش ژاپن برای فضائل اخلاقی واجتماعی اهمیت بسیاری قائل است و برای رشد اخلاق و پرورش روحی افراد از روش های جالبی یاری می گیرد
برای مثال در ژاپن پست نظافت چی وجود نداردو مسئولیت نظافت مو سسات آموزشی برعهده دانش آموزان است ،یعنی در مدرسه زنگ نظافتی هست كه همه دانش آموزان دراین زنگ محیط كلاس ومدرسه را تمیزمیكنند و باهم مسواك می زنند این این تلاش همگانی سبب می شودكه به مرور حفظ نظافت وبهداشت جزو جدایی ناپذیر و یژگی های شخصیتی دانش آموزان شود و آنه در همه محیط های زندگی فردی و اجتماعی دقیقا نظافت و بهداشت را رعایت كنند)
ـ ((در نظام آموزشی ژاپن ،تكرار اشتباه امری مذموم است اما از اشتباه آموختن و نقد خودیك روش تربیتی است و،،خود انضباطی ،،مهمترین عنصر پرورش اجتماعی و اخلاقی مدارس ژاپن به شمار می آید))
-((در محیط آموزشی ژاپن شادابی دانش آموزان نیز به عنوان یك عنصر مهم در یادگیری ارزیابی می شود بحث شادابی از فضا شروع می شود و محتوای كتاب ها ،عكس ها ،شكل كتاب وشكل لباس های دانش آموزان هم در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد،یعنی چیدمان صندلی ها فضای كاربردی كلاس و ازادی عمل دانش آموزان بر شادمانی آنها می افزاید))
معلم كیست ؟ جایگاه او كجاست؟
- ((در ژاپن بالاترین منزلت اجتماعی را معلمان دارند و معمولا ممتاز ترین فار التحصیلان دبیرستان ها جذب دانشگاههای تر بیت معلم می شوند تا از حقوق و مزایای مناسب این شغل نسبت به سایر مشاغل برخوردار شوند 
- در نگاه ژاپنی ها معلمی شغلی است كه با دلها سروكار دارد و فردی معلم است كه بتواند بر روی قلب و روح افراد تاثیر بگذارد از همین رو یك معلم همواره از سوی جامعه در حال قضاوت و داوری است و در واقع هیچ طبقه ای یا قشری در ژاپن مانند معلم مرتب در معرض داوری مردم قرار نمی گیرد
آشنایی با نظام آموزشی ژاپن
((نظام آموزش وپرورش ژاپن دارای سه مقطع ابتدایی دور اول دبیرستان و دوره دوم دبیرستان است 
دوره ابتدایی 6 سال به طول می انجامد و هر كودك ژاپنی باید از 6 سالگی تا 12 سالگی به طور اجباری این دوره را طی كند در این دوره امتحانات ثلث و پایان سال و جود ندارد و سنجش پیشرفت تحصیلی در پایان مقطع 6 ساله ابتدایی برگزار می شود بدین صورت كه هر دانش آموز سال اول ابتدایی به طور خودكار به كلاس دوم و بالاتر راه می یابد و ارزشیابی دانش اموزان طبق استاندارد های پذیرفته شده به طور مداوم ومستمر انجام می گیرد))
-آموزش و پرورش دوره اول دبیرستان نیز اجباری است و گروه سنی دوازده تا پانزده ساله در این دوره آموزش می بیننددر این دوره همانند دوره ابتدایی رفتن به كلاس بالاتر نیازمند امتحان نیست 
- دوره دوم دبیرستان به رشته های عمومی وتخصصی اختصاص دارد و در برنامه ای تمام وقت به مدت سه سال ادامه می یابد آموزش دوره دوم دبیرستان به صورت پاره وقت و مكاتبه ای نیز ارائه میشودكه به مدت 4 سال یا بیشتر ادامه می یابد
-در ژاپن نیز بین داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی رقابت سنگینی و جود دارد تا جایی كه بسیاری از دانش آموزان ژاپنی برای ورود به دانشگاه ههای معتبر و بالا تر و پذیرش در رشته دلخواه بعد ازتعطیلی روزانه مدارس به آموزشكده های خصوصی كه به نام ((جو كو))معروف هستند می روند))

فیروزه سودایی پیك سنجش 19 بهمن 1383 –سال نهم شماره 45و 44-ادیسون را به خاطر بی استعدادیش از مدرسه را ندند ومادرش او را كشف كرد